Historie og baggrund

Læs her hvordan Den kulturelle rygsæk blev til, hvem der deltager og hvordan den er organiseret

Idéen om at udvikle en kulturel rygsæk er første gang beskrevet i Faaborg-Midtfyn Kommunes Kulturstrategi 2012-2020. Forslaget er udsprunget af et ønske om at udvikle den kulturelle og kunstneriske dimension i folke- og friskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Desuden ønsker man at sikre et tættere og mere målrettet samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner.

Arbejdet med at udvikle Den kulturelle rygsæk startede i 2013 og var derfor i fuld gang, da Folketinget vedtog den nye folkeskolereform, hvor skolerne blandt andet blev forpligtet til at indgå samarbejder med kulturinstitutioner og –aktører og dermed åbne sig mod lokalsamfundet.

Drivkraften og ambitionen bag udviklingen af Den kulturelle rygsæk har været at give alle skoleelever i kommunen en kulturel ballast, ruste dem til et aktivt liv og sikre, at de møder kunstens forskellige udtryk og sprog.

Alle elever fra 0.-10. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune deltager

Omkring 6000 elever i folke- og friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i Den kulturelle rygsæk.

I skoleåret 2014-2015 var eleverne i indskolingen (0.-3. klasse) de første til at deltage i undervisningsforløb i Den kulturelle rygsæk. I skoleåret 2015-2016 blev det eleverne på mellemtrinnet, som skulle møde Den kulturelle rygsæk for første gang. 7.-9. klasse kom med i Den kulturelle rygsæk fra skoleåret 2016-2017 og eleverne i 10. klasse fik også glæde af et forløb i Den kulturelle rygsæk i skoleåret 2017-2018. 

Fra skoleåret 2019-2020 kan alle elever fra 0. til 10. klasse i kommunen dermed fylde deres rygsæk med kulturelle undervisningsforløb i en lang række forskellige fag.