Historie og baggrund

Idéen om at udvikle en kulturel rygsæk er første gang beskrevet i Faaborg-Midtfyn Kommunes Kulturstrategi 2012-2020. Forslaget er udsprunget af et ønske om at udvikle den kulturelle og kunstneriske dimension i folke- og friskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Desuden ville vi sikre et tættere og mere målrettet samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner.

Idéen om at udvikle en kulturel rygsæk er første gang beskrevet i Faaborg-Midtfyn Kommunes Kulturstrategi 2012-2020

Forslaget er udsprunget af et ønske om at udvikle den kulturelle og kunstneriske dimension i folke- og friskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Desuden ville vi sikre et tættere og mere målrettet samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner.

Arbejdet med at udvikle Den kulturelle rygsæk startede i 2013 og var derfor i fuld gang, da Folketinget vedtog den nye folkeskolereform, hvor skolerne blandt andet blev forpligtet til at indgå samarbejder med kulturinstitutioner og –aktører og dermed åbne sig mod lokalsamfundet.

Se Den kulturelle rygsæks samarbejdspartnere her

Drivkraften og ambitionen bag udviklingen af Den kulturelle rygsæk har været, at vi vil give alle skoleelever i kommunen en kulturel ballast, ruste dem til et aktivt liv og sikre, at de møder kunstens forskellige udtryk og sprog.

Det vil vi, fordi musiske og kreative aktiviteter i skolelivet vækker nysgerrighed, introducerer skæve og anderledes veje til verden og går på tværs af alle skolens fag. Vi ønske at integrere æstetiske arbejdsformer og improvisation i skoleelevernes hverdag, så det innovative og skabende kommer endnu mere i fokus.

Når vi får kunsten ind i skoledagen, rejser vi spørgsmål, vi ellers ikke ville og får flere synsvinkler, holdninger og måder at tænke på ind i undervisningen.

Derfor er hensigten, at Den kulturelle rygsæk bliver integreret i undervisningen i konkrete fag og ikke blot et ekstra krydderi på skoledagen. Vi har derfor valgt at udarbejde skræddersyet undervisningsmateriale, som lærerne skal bruge i undervisningen – og har dermed koblet forløbene op på fælles mål for fagene.

Det vil sige, at f. eks. forløbet Arkitektur og design er udviklet til at indgå i fagene Håndværk og design samt Billedkunst.

De første 4 forløb blev introduceret for alle elever i 0. til 3. klasse ved skoleårets start i august 2014. Elever i indskolingen blev altså de første til at møde kunsten i 4 kulturelle undervisningsforløb.

Fra august 2015 fik også 4.-6. klasserne glæde af Den kulturelle rygsæk i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

I skoleåret 2016-2017 indgik udskolingen også i Den kulturelle rygsæk, så samtlige skoleelever mødte kulturelle oplevelser og undervisningsforløb.

Det var med stor glæde at alle folke- og friskoleelever i Faaborg-Midtfyn Kommune, inklusiv 10. klasse, deltog i forløb i Den kulturelle rygsæk i skoleåret 2017/2018. 

Se forløbene i Den kulturelle rygsæk for 0.-10. klasse HER