Om Den kulturelle rygsæk

Det er noget ganske særligt at gå i skole i Faaborg-Midtfyn. Med Den kulturelle rygsæk er kunst og kultur en integreret del af elevernes skolegang.

Profil og målsætning 

Kunst og kultur er og skal være for alle. Eleverne lærer kunsten og kulturens sprog at kende og får adgang til en verden, der ikke altid kan beskrives med ord. I kunsten er den umiddelbare oplevelse, kroppen, sanserne og følelserne i centrum.

Alle 6000 elever fra 0.-10. klasse deltager hvert år i et skræddersyet undervisningsforløb. Med Den kulturelle rygsæk oplever og bearbejder eleverne kunsten og dens mange genrer og udtryksformer. Vi ønsker, at eleverne skal undres, overraskes og begejstres. Vores mål er at give vores børn og unge udsyn, omtanke og skabertrang med i rygsækken på deres videre færd i livet. Ambitionsniveauet er højt. Derfor foregår undervisningen i tæt samarbejde med mellem vores engagerede lærere og nogle af landets dygtigste kunstnere og kulturinstitutioner

Baggrund og historie

Arbejdet med Den kulturelle rygsæk startede i 2013. Det udsprang af et politisk ønske om at udvikle den kulturelle og kunstneriske dimension i folke- og friskoler. Både skoler og kulturinstitutioner var desuden optaget af at skabe et tættere og mere målrettet samarbejde.

Fra 2014 til 2019 udviklede lærere, kulturinstitutioner, kunstnere og projektgruppen bag Den kulturelle rygsæk 11 unikke undervisningsforløb. Først var det indskolingens tur til at få store oplevelser med teater, sang, musik og dans. Herefter kom mellemtrinnet med i Den kulturelle rygsæk. De arbejder i dag med billedkunst, film og arkitektur/design. Endelig var det udskolingen og 10. klassernes tur. De kan i dag glæde sig over forløb i performance, kulturarv, litteratur & spoken word samt fotokunst.

Spørgsmål? Kontakt os

Den kulturelle rygsæk

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Pernille Wittenburg:
72 53 32 79
Send en mail

Stine Kähler:
72 53 44 55
Send en mail

Marie Skaaning:
72 53 46 25
Send en mail

Skriv sikkert til os