Forløb i Den kulturelle rygsæk

Her finder du en oversigt over alle undervisningsforløb i Den kulturelle rygsæk skoleåret 2022/2023

Luk alle
Åben alle

Teater (0. klasse)

0. klasser fra hele kommunen deltager i skoleåret 2022-2023.
Samarbejdspartnere/arrangører: BaggårdTeatret.

Teater-forløbet består af:

 • Workshop for lærere i drama og teater ved iscenesætter, dramatiker og underviser Annemarie Jeppesen fra Teatret Værk
 • Forberedende forløb ved egen lærer
 • Workshop for elever i klasserne ved iscenesætter, dramatiker og underviser Annemarie Jeppesen fra Teatret Værk
 • Teaterforestillingen ”Isbjørnens Sang” ved BaggårdTeatret og Teatret Værk

'Teater' er et obligatorisk kulturforløb for folkeskoleeleverne i 0. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens friskoler deltager også i Den kulturelle rygsæk.

Musik (1.-3. klasse)

1.-3. klasse fra område MIDT deltager i skoleåret 2022-2023.
Samarbejdspartnere/arrangører: Faaborg Midtfyn Musikskole og LMS (Levende Musik i Skolen) ved orkestret Svøbsk.

Musik-forløbet består af:

 • Workshop for musiklærere med orkestret Svøbsk og lærere fra Faaborg-Midtfyn Musikskole
 • Indledende forløb i klassen med egen musiklærer
 • Undervisningsdag med musikskolens lærere
 • Koncert med Svøbsk

'Musik' er et obligatorisk kulturforløb for folkeskoleleverne i 1.-3. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens friskoler deltager også i Den kulturelle rygsæk.

Kulturarv (1.-3. klasse)

1. - 3. klasse fra område NORD deltager i skoleåret 2022-2023.
Samarbejdspartnere/arrangører: Øhavsmuseet, kunstner og fortæller Maria Junghans.

Kulturarvs-forløbet består af:

 • Lærerworkshop med fortælleworkshop ved professionel fortæller
 • Før-forløb ved egen lærer
 • Elevworkshop på Øhavsmuseet
 • Efter-forløb ved egen lærer
 • Mulighed for sparring med professionel fortæller Maria Junghans

Sang og opera (1.-3. klasse)

1.-3. klasse fra område SYD deltager i skoleåret 2022-2023.
Samarbejdspartnere/arrangører bl.a.: Den fynske Sangskole og Den Fynske Opera.

Sang og opera-forløbet består af:

 • Workshop for lærere
 • Indledende forløbsdel til opera med egen musiklærer
 • Operaintroduktion i klasserne med to operasangere og en akkompagnatør
 • Operaforestillingen 'DET STØRSTE og det mindste' på Naturama i Svendborg
 • Undervisning i sang med egen musiklærer
 • Sangundervisning i egen klasse med professionel sangpædagog fra Den Fynske Sangskole
 • Kordag med flere skoler/klasser

Læs mere om Den Fynske Sangskole på sangskolenfmk.dk/
eller følg Den fynske sangskole på Facebook https://www.facebook.com/sangskolen/

'Sang og opera' er et obligatorisk kulturforløb for folkeskoleeleverne i 1.-3. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens friskoler deltager også i Den kulturelle rygsæk.

Håndværk og design (4.-6. klasse)

4. - 6. klasse fra område SYD deltager i skoleåret 2022-2023.
Samarbejdspartner/arrangør: Designskolen Kolding og Tingcentralen

Håndværk- og designforløbet består af:

 • Workshop for lærere på Tingcentralen
 • Indledende forløbsdel med egen lærer
 • Workshop ved Designskolen Kolding på Tingcentralen hvor eleverne får erfaringer med designprocesser koblet til praksisnært håndværk med hårde- og bløde materialer
 • Opfølgende forløbsdel med egen lærer
 • Afsluttende workshopdag for elever og forældre på Tingcentralen

'Håndværk og designforløbet' er et obligatorisk kulturforløb for folkeskoleleverne i 4.-6. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens friskoler deltager også i Den kulturelle rygsæk.

Film - EDIT24 (4.-6. klasse)

4. - 6. klasse fra område MIDT deltager i skoleåret 2022-2023.
Samarbejdspartnere og arrangører: Kulturregion Fyn og EDIT24.

Film-forløbet består af:

 • 1-dags workshop for lærere
 • Indledende forløb ved egen lærer
 • Filmoptagelser, redigering og udvælgelse af film
 • Besøg af en filmprofessionel fra taskforce
 • Lokalgalla - Fælles lokal afslutning/konkurrence


'Film - EDIT24' er et obligatorisk kulturforløb for folkeskoleeleverne i 4. - 6. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens friskoler deltager også i Den kulturelle rygsæk.

Billedkunst (4.-6. klasse)

4. - 6. klasse i område NORD deltager i skoleåret 2022-2023.
Samarbejdspartnere/arrangører: Faaborg Museum og Faaborg Børnebilledskole.

Billedkunst-forløbet består af:

 • Workshop for lærere
 • Indledende forløbsdel med egen lærer hvor eleverne får kendskab til de fynske malere og Faaborg Museum
 • Billedkunstdag på Faaborg Museum og Faaborg Børnebilledskole, hvor eleverne arbejder med at skitsere og parafrasere et udvalgt fynbomaleri
 • Opfølgende forløbsdel med egen lærer hvor eleverne skal skabe billeder, der fortolker og formidler en hverdagsbegivenhed fra deres eget liv gennem billedkunsten
 • Børnenes Udstilling på Faaborg Museum for hele familien

'Billedkunst - Fynbomalerne' er et obligatorisk kulturforløb for folkeskoleeleverne i 4.-6. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens friskoler deltager også i Den kulturelle rygsæk.

Performance (7.-9. klasse)

7. - 9. klasse fra område SYD deltager i skoleåret 2022-2023.
Samarbejdspartnere/arrangører bl.a.: Teater ZeBU

Performance-forløbet består af:

 • Workshop for lærere
 • Indledende forløbsdel med egen lærer, hvor eleverne får kendskab til teatertekniske begreber inden for performance
 • Improviseret IRL-visning, UNG(DOM), med unge skuespillere og skuespiller fra Teater ZeBu
 • Klasseworkshop med Teater ZeBU hvor eleverne arbejder med improvisations- og teaterøvelser
 • Opfølgende forløbsdel med egen lærer hvor eleverne øver sig i at bruge de teatertekniske greb til at kommunikere


'Performance - relationer og identitet In Real Life' er et obligatorisk kulturforløb for folkeskoleeleverne i 7.-9. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens friskoler deltager også i Den kulturelle rygsæk.

Moderne dans og udtryk (7.-9. klasse)

7.-9. klasse i område NORD deltager i skoleåret 2022-2023.
Samarbejdspartnere/arrangører bl.a.: Spektaklet og BaggårdTeatret

 • Moderne dans og udtryk-forløbet består af:
 • Workshop for lærere ved undervisere fra Spektaklet
 • Indledende forløb med egen lærer
 • Danseworkshop på skolerne ved undervisere fra Spektaklet
 • Danseforestilling og workshop for elever på skolerne ved BaggårdTeatret/sART Danseteater

'Moderne dans og udtryk' er et obligatorisk forløb for folkeskoleeleverne i 7.-9. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens friskoler deltager også i Den kulturelle rygsæk.

Litteratur og spoken word (7.-9. klasse)

7. - 9. klasse fra område MIDT deltager i skoleåret 2022-2023.
Samarbejdspartnere/arrangører: Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, rapper og ordmager Mund De Carlo

Litteratur og spoken word-forløbet består af:

 • Workshop for lærere
 • Forberedende forløb med egen lærer
 • Booktalks med bibliotekets litteraturformidlere
 • Workshop og minikoncert med rapper og ordmager Mund De Carlo

'Litteratur og spoken word' er et obligatorisk kulturforløb for folkeskoleeleverne i 7.-9. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens friskoler deltager også i Den kulturelle rygsæk.

Fotokunst (10. klasse)

10. klasse fra hele kommunen deltager i skoleåret 2022-2023.
Samarbejdspartnere/arrangører: BRANDTS

Forløbet består af:

 • Lærerworkshop på Brandts
 • Indledende forløb v. egen lærer med intro til Brandts
 • 1. besøg på Brandts med intro til fotokunst, portrættet og arbejde med fotografering
 • Mellemforløb med fotoøvelser v. egen lærer i klassen
 • 2. besøg på Brandts med analoge portrætopgaver
 • Afsluttende fernisering på skolerne

'Fotokunst - historien i portrætter' er et obligatorisk forløb for folkeskoleeleverne i 10. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunens friskoler deltager også i Den kulturelle rygsæk.

Spørgsmål? Kontakt os

Den kulturelle rygsæk

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Stine Larsen:
72 53 80 84
Send en mail

Stine Kähler:
72 53 45 39
Send en mail

Skriv sikkert til os