Kort om Den kulturelle rygsæk

Den kulturelle rygsæk skal sikre, at elever i folkeskoler og friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune oplever inspirerende møder med kunst og kultur. I samarbejde med en lang række kulturaktører får børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog. Se billedpræsentation på siden.

Alle elever fra 0. til 10. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune deltager

Omkring 6000 elever i folke- og friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i Den kulturelle rygsæk.

I skoleåret 2014-2015 var eleverne i indskolingen (0. – 3. klasse) de første til at deltage i undervisningsforløb i Den kulturelle rygsæk. I skoleåret 2015-2016 blev det eleverne på mellemtrinnet, som skulle møde Den kulturelle rygsæk for første gang. 7.-9. klasse kom med i Den kulturelle rygsæk fra skoleåret 2016-2017 og eleverne i 10. klasse fik også glæde af et forløb i Den kulturelle rygsæk i skoleåret 2017-2018. 

Fra skoleåret 2019-2020 kan alle elever fra 0. til 10. klasse i kommunen dermed fylde deres rygsæk med kulturelle undervisningsforløb i en lang række forskellige fag.

Kunst og kulturaktører ind i folkeskolen og folkeskolen ud til kulturen

Musiske og kreative aktiviteter i skolelivet vækker nysgerrighed, introducerer skæve og anderledes veje til verden og går på tværs af alle skolens fag.
Når vi får kunsten ind i skoledagen, rejser vi spørgsmål, vi ellers ikke ville stille og får flere synsvinkler, holdninger og måder at tænke på ind i undervisningen.
Forløbene styrker børn og unges kulturelle ballast og ruster dem til et længere uddannelsesforløb og et aktivt arbejds- og kulturliv.

Eleverne møder kunsten på dens hjemmebane på kulturinstitutionerne og de professionelle kunstnere kommer ud på skolerne.
Vi sikrer et tæt og målrettet samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner og sørger for, at alle børn og unge - uanset deres baggrund – får mulighed for at tilegne sig kulturens sprog.

Skræddersyet og tilpasset skolernes hverdag

Den kulturelle rygsæk er integreret i undervisningen i konkrete fag og mere end et lille krydderi i skolehverdagen.
Alle forløb i Den kulturelle rygsæk er koblet til de fagspecifikke mål for fagene i skolen. Det vil sige, at f.eks. forløbet Arkitektur og design er udviklet til at indgå i fagene ’Håndværk og design’ samt ’Billedkunst’.
Vi har udviklet skræddersyede undervisningsmaterialer til hvert forløb. Hvert forløb består af en række elementer, som tilsammen giver et sammenhængende undervisningsforløb for eleverne.

Musikforløbet består blandt andet af: En koncert med folkemusikorkestret Phønix, Undervisning i klassen med udgangspunkt i koncertens musik, hvor musiklæreren samarbejder med en lærer fra Musikskolen i hver klasse. Det hele starter med en workshop for lærerne, hvor de bliver dus med Phønix’ musik sammen med orkestret.

3 års oversigter over forløbene i områderne NORD, MIDT og SYD

Samlet oversigt

Oversigt i NORD

Oversigt i MIDT

Oversigt i SYD