Kort om Den kulturelle rygsæk

Læs her om Den kulturelle rygsæk

Den kulturelle rygsæk skal sikre, at elever i folke- og friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune oplever inspirerende møder med kunst og kultur.

I samarbejde med en lang række kulturaktører får børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog.

Alle elever fra 0. til 10. klasse i Faaborg-Midtfyn Kommune deltager

Omkring 6000 elever i folke- og friskoler i Faaborg-Midtfyn Kommune deltager hvert år i Den kulturelle rygsæk.

I skoleåret 2014-2015 var eleverne i indskolingen (0. – 3. klasse) de første til at deltage i undervisningsforløb i Den kulturelle rygsæk. I skoleåret 2015-2016 blev det eleverne på mellemtrinnet, som skulle møde Den kulturelle rygsæk for første gang. 7.-9. klasse kom med i Den kulturelle rygsæk fra skoleåret 2016-2017 og eleverne i 10. klasse fik også glæde af et forløb i Den kulturelle rygsæk i skoleåret 2017-2018. 

Fra skoleåret 2017-2018 har alle elever fra 0. til 10. klasse i kommunen kunnet fylde deres rygsæk med kulturelle undervisningsforløb i en lang række forskellige fag.

Kunst og kulturaktører ind i folkeskolen og folkeskolen ud til kulturen

Musiske og kreative aktiviteter i skolelivet vækker nysgerrighed, introducerer skæve og anderledes veje til verden og går på tværs af alle skolens fag.
Når vi får kunsten ind i skoledagen, rejser vi spørgsmål, vi ellers ikke ville stille og får flere synsvinkler, holdninger og måder at tænke på ind i undervisningen.
Forløbene styrker børn og unges kulturelle ballast og ruster dem til et længere uddannelsesforløb og et aktivt arbejds- og kulturliv.

Eleverne møder kunsten på dens hjemmebane på kulturinstitutionerne og de professionelle kunstnere kommer ud på skolerne.
Vi sikrer et tæt og målrettet samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner og sørger for, at alle børn og unge - uanset deres baggrund – får mulighed for at tilegne sig kulturens sprog.

Skræddersyet og tilpasset skolernes hverdag

Den kulturelle rygsæk er integreret i undervisningen i konkrete fag og er mere end et lille krydderi i skolehverdagen.
Alle forløb i Den kulturelle rygsæk er koblet til de fagspecifikke mål for fagene i skolen. Det vil sige, at f.eks. forløbet Arkitektur og design er udviklet til at indgå i fagene ’Håndværk og design’ samt ’Billedkunst’.
Vi har udviklet skræddersyede undervisningsmaterialer til hvert forløb. Hvert forløb består af en række elementer, som tilsammen giver et sammenhængende undervisningsforløb for eleverne.

Musikforløbet består blandt andet af: En koncert med folkemusikorkestret Phønix, Undervisning i klassen med udgangspunkt i koncertens musik, hvor musiklæreren samarbejder med en lærer fra Musikskolen i hver klasse. Det hele starter med en workshop for lærerne, hvor de bliver dus med Phønix’ musik sammen med orkestret.

Oversigter over forløbene i områderne NORD, MIDT og SYD

Den kulturelle rygsæks forløb er bygget op omkring et rul på tre år. Dette gælder dog ikke teater- og fotokunstforløbet som er udviklet til 0. og 10. klasse, og undervises på disse trin på alle skoler. 

På nedenstående tre trininddelinger er udviklet tre forløb til hver inddeling. 

I indeskolingen (1.-2.-3. klasse) er udviklet (Moderne dans og ballet - Musik - Sang og opera).

På mellemtrinnet (4.-5.-6. klasse) er udviklet (Billedkunst - Film - Arkitektur og design). 

I udskolingen (7.-8.-9. klasse) er udviklet (Kulturarv - Performance - Litteratur og spoken word). 

De tre klassetrin inden for indskoling, mellemtrin og udskoling har hvert år et af de tre forløb. Forløbende roterer ved, at de tre klassetrin har det ene forløb det ene år, det andet forløb det andet år og det tredje forløb det tredje år. 

Den kulturelle rygsæk har delt skolerne i kommunen i Nord, Midt og Syd, hvor hver af de tre forløb kører i hver af de tre områder. Se nedenstående kort. Forløbene roterer årligt, så alle tre klassetrin og skoler får alle tre forløb over en periode på tre år inden for både indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, se nedenstående oversigter. 

Samlet oversigt

Kort over skolerne